Sopro Polska Spółka z o.o.

https://www.wykonczenie.pl/sopro-polska-spoka-z-o.o./

Sopro posiada swą jasno określoną strategię. Naszym celem jest zawsze wyprzedzać konkurencję co najmniej o krok i dzięki temu, w długim horyzoncie czasowym, pozostawać atrakcyjnym partnerem dla handlu, wykonawców i inwestorów. Realizacja takiej koncepcji dochodzenia do sukcesów wymaga między innymi zaangażowania międzynarodowego. Aktywna obecność w Europie umożliwia nam partycypowanie w rozwoju ważnych rynków starego kontynentu oraz umacnianie naszej pozycji na tych rynkach.

Już wkrótce po powołaniu przedsiębiorstwa do życia w Niemczech w 1985 roku rozpoczą się proces zdobywania przez markę Sopro kolejnych rynków europejskich. Odbywało się to poprzez tworzenie międzynarodowej sieci w skład której wchodzili miejscowi dystrybutorzy, jak również własne oddziały zagraniczne lub wykupione, miejscowe firmy przekształcone we własne oddziały, a dysponujące bazą produkcyjną na potrzeby lokalnego rynku.

Obecnie w skład Grupy Sopro wchodzą, poza niemiecką centralą Sopro Bauchemie GmbH w Wiesbaden, następujące spółki: w Polsce - Sopro Polska Sp. z o.o., Warszawa, w Austrii - Sopro Bauchemie GmbH Austria, Asten i Feldbach, na Węgrzech - Sopro Hungária Kft., Budakeszi/Budapest, w Czechach - w Holandii - Sopro Nederland BV, Nieuwegein, jak również w Szwajcarii - oddział Sopro Bauchemie GmbH w Thun.

Oferowane są produkty do układania i spoinowania płytek ceramicznych i płyt z kamiena naturalnego włącznie z odpowiednimi preparatami do uszczelniania i przygotowywania podłoża, jak również cały szereg specjalistycznych produktów chemii budowlanej do innych zastosowań.

Brak produktów w tej sekcji